مطالب توسط safari2011

معرفی گروه

گروه مهندسی کامپيوتر دانشگاه شهرضا در مهرماه سال ۱۳۹۰ با پذیرش ۱۲۰ دانشجو در رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار و سخت افزار (ناپیوسته) کار خود را آغاز کرده و سپس در مهرماه سال ۱۳۹۱ اقدام به پذيرش  دانشجو در رشته مهندسی کامپيوتر (پیوسته) نموده است. از ورودی ۱۳۹۲، برای گرایش نرم افزار، امکان انتخاب یک “تمرکز” (۱۲ واحد اختصاصی برروی یک […]